1/1

Florence Vandenbussche, Belgium Pyramids

master beeldende kunsten - fotografie

NL

’s Nachts:
een spektakel van licht,
een combinatie van warm en koud,
een transformatie van het landschap.

The Belgium Pyramids

deel van het landschap,
alsof het nooit anders was.

Doch

’s nachts als de functionaliteit van het verkeersnetwerk verstilt
wordt het landschap zichtbaar
zijn de piramides van asfalt, aarde, zand, …
de brakende bakens
die de groeikracht van het landschap verraden.

EN

At night:
a spectacle of light,
a combination of warm and cold,
a transformation of the landscape.

The Belgium Pyramids

part of the landscape,
as if it has always been like this.

Yet

at night when the traffic network’s functioning quiets down
the landscape becomes visible
the pyramids of asphalt, dirt, sand, …
become the fallow beacons
that betray the landscape’s vitality.

Credits

Contact

Mentoren / Mentors
Sofie Vandamme Jan Kempenaers

Links
http://flovandenbussche.wixsite.com/photography