Eva Vermeylen, De Moervaartvallei - Als wetland de toekomst tegemoet

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Foré
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Kobe Vanhaeren

Wetland Vlaanderen (Het Zwin, Knokke-Heist)

Naar een productief autonoom landschap in een biodiverse vallei

De vallei wordt opnieuw een autonoom landschap waar de mens en natuur hand in hand leven en allebei voordeel halen uit een positieve samenwerking. Dit gebeurt door te vertrekken vanuit een grondige landschapsanalyse waaruit blijkt dat de vallei bepaalde potenties bezit. Al deze potenties worden nu naar boven gehaald en krijgen een belangrijke rol in de evolutie en het toekomstig landgebruik van de vallei.

Mijn doel is dan ook om een scenario te zoeken waar we vernatting opnieuw introduceren zodat het land weer op een natuurlijke wijze productief kan werken. Zo ontstaan er tal van positieve gevolgen die ook tot buiten de vallei een invloed uitoefenen. Er wordt een robuust landschap gecreëerd met een duurzaam landgebruik en unieke kwaliteiten.


Digitaal hoogtemodel Vlaanderen

Masterplan

Door het Quartair heen is langzaam het landschap ontstaan dat we vandaag kennen. Op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen zijn enkele duidelijke gevolgen van de natuurlijke processen waar te nemen. De zandrug in het noorden en de volledig lager gelegen vallei zijn nog steeds heel duidelijk waarneembaar en hebben nog steeds een grote impact op de plaatselijke condities.

Door de vernatting voor de ontwikkeling tot wetland ontstaan er veel natte zones waar traditionele landbouw niet meer haalbaar is. Met de toekomstige klimaatproblematieken spelen waterbuffers en in het algemeen wetlands een belangrijke rol in het opvangen van overstromingen en watertekorten.