1/1

Florence Vandenbussche, Bialowieza

master beeldende kunsten - fotografie

NL

BIALOWIEZA

Het fotografisch project Bialowieza gaat over het laatste grote oerbos in Europa. Helaas wordt dit woud ernstig bedreigd door de houtkap. Dit ondanks het feit dat een gedeelte van het bos als werelderfgoed werd erkend.

De reden die de Poolse regering aanhaalt om de houtkap toe te laten is de aanwezigheid van de letterzetter, een kever die sterkte van bomen ondermijnt. Uit voorzorg voor de veiligheid van toeristen worden deze bomen gekapt. Deze reden blijkt slechts een dekmantel te zijn om op industrieel niveau de houtkap te organiseren.

Het laatste grote oerbos van Europa speelt een belangrijke rol in het behoud van enkele diersoorten, maar ook in de Poolse houtindustrie. Kunnen deze twee tegenstellingen tot een overeenkomst komen?

EN

The photography project Bialowieza deals with Europe’s last large primeval forest. Sadly, this forest is now seriously threatened by logging, despite the fact that part of it has been designated a world heritage site.

The Polish government claims it allows logging as protection for the European spruce bark beetle that affects the firmness of trees. As a precaution for the safety of tourists, affected trees are cut. However, this argument appears to be a cover for the industrial-scale organization of logging in the area.

The last large primeval forest in Europe is an important factor in the preservation of a number of animal species, but also in the Polish logging industry. Can there be a compromise between these two opposites?

Credits

Mentoren / Mentors
Sofie Vandamme Jan Kempenaers

Links
http://flovandenbussche.wixsite.com/photography