1/1
Zelfportret - 2016 - was en gips
Detail Zelfportret - 2017 - was en gips
Detail Stof - 2018 - gips
Aanraking  - 2018 - gips
Detail Wenteling - 2017 - gips en was

Lieze De Middeleir, Wenteling - Herinnering - Afdruk

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Beeldhouwkunst is de natuurlijke biotoop van Lieze De Middeleir. Tactilliteit en materiaalgevoeligheid staan centraal in haar werk. De mens is aanwezig in de vorm van afdrukken en voetsporen zonder letterlijk afgebeeld te worden. Holtes, leegtes en ruimtes om te vullen zijn elementen die vaak terugkeren. In sokkels of constructies valt een vleugje architectuur te bespeuren.Haar afstudeerproject is een reeks sculpturen en tekeningen, afzonderlijke werken die verbonden worden door een eigen vormtaal.Lege ruimtes of holtes zijn vaak letterlijk aanwezig in de sculpturen. Die leegtes zijn er ook voor de toeschouwer, de betekenis van de sculpturen ligt niet vast maar kan opnieuw ingevuld worden. Lieze ziet haar sculpturen als een vrije ruimte voor betekenisgeving.

EN

Sculpture is Lieze De Middeleir’s natural biotope. Her work revolves around tactility and familiarity with materials. Man is present in the shape of impressions and footprints without being depicted literally. Hollows, cavities and spaces to be filled are recurring elements. Plinths or constructions hint at architecture.

Her graduation project is a series of sculptures and drawings, discrete works that are unified by a particular style. Again, empty spaces and hollows recur in these sculptures – literally, but also for the viewer to fill with new, shifting, meanings. Lieze considers her sculptures as playgrounds for interpretation and meaning.

Credits

Mentoren / Mentors
An De bischop Ludwig Vandevelde

Links
http://www.demiddeleir.be